Ξεκινείστε τη βελτιστοποίηση της σελίδας υποδοχής των επισκεπτών σας. (Αρχική σελίδα)

Βελτιστοποιήστε την αρχική σας σελίδας για να "κρατήσετε" τους επισκέπτες σας και να παρακολουθείτε τις κινήσεις περιήγησής τους. Στόχος  σας είναι η βελτιστοποίηση όλων των υπολοίπων σελίδων, αλλά πρώτα πρέπει να έχετε υλικό να αξιολογήσετε (επισκέπτες που τους κερδίζει η πρώτη σελίδα και προχωράνε παραπέρα). Εντοπίστε τα δυνατά και αδύνατα σημεία όλων των υπολοίπων σελίδων, [...]