5 προωθητικές συμβουλές νέων online επιχειρήσεων για να επιζήσουν το 1ο έτος

[1] Μιλήστε με τους πελάτες σας, νωρίς και συχνά...και μη σταματάτε! Έχετε μιαιδέα...θυσιάστε χρόνο για να τη αξιολογήσετε και να βελτιστοποιήσετε το τρόπο -μορφή με τον οποίο θα παρέχετε αυτή τη καινούρια υπηρεσία ή προϊόν. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να μιλήσετε με τους πελάτες σας, τους πιθανούςαγοραστές της ιδέας σας. Ρωτήστε [...]